Archiv rubriky: Business

Jak se promítne úprava daňového systému do zvýšení cen nájemného?

Pravděpodobně se promítne, ačkoliv někteří lidé, kteří daňové úpravy obhajují, tvrdí, že to není vůbec jisté, a že zvýšení daně pro pronajímatele nemusí mít na nájemce žádný dopad.
podání ruky
Daňové změny ovšem přinesou navýšení daňové zátěže pronajímatelů až o deset procent, což je poměrně vysoká částka, a dá se předpokládat, že desetiprocentní ušlý zisk budou tito lidé někde muset kompenzovat. Zvlášť v případech, kdy mají příjem z pronájmu jako jediný zdroj živobytí, nebo jím pokrývají náklady na hypoteční úvěry. Většina odborníků i laické veřejnosti se domnívá, a právem, že se právě o těch deset procent (přibližně) zvednou ceny nájemného. Ty jsou v současné době i tak neúměrně vysoké a bytová krize, které republika čelí již řadu let, se tím zřejmě ještě prohloubí.
kulaté okno
Jak vysoké jsou průměrné tzv. nabídkové částky nájemného přepočtené na čtvereční metr pronajímané plochy v jednotlivých regionech republiky na konci roku 2017?

 • Jihomoravský kraj          225 Kč/m² pronajímané plochy
 • Olomoucký kraj                               200 Kč/ m² pronajímané plochy
 • Středočeský kraj             199 Kč/ m² pronajímané plochy
 • Zlínský kraj                        197 Kč/m² pronajímané plochy
 • Královéhradecký kraj    187 Kč/m² pronajímané plochy
 • Plzeňský kraj                    185 Kč/m² pronajímané plochy
 • Pardubický kraj                               183 Kč/m² pronajímané plochy
 • Kraj Vysočina                    175 Kč/m² pronajímané plochy
 • Liberecký kraj                   197 Kč/m² pronajímané plochy
 • Karlovarský kraj               161 Kč/m² pronajímané plochy
 • Jihočeský kraj                   161 Kč/m² pronajímané plochy
 • Liberecký kraj                   197 Kč/m² pronajímané plochy
 • Moravskoslezský kraj   150 Kč/m² pronajímané plochy
 • Ústecký kraj                      142 Kč/m² pronajímané plochy

 vstupní hala
A jak je na tom ve srovnání s republikou hlavní město Praha?

 • Praha 1                                               399 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 2                                               398 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 3                                               347 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 8                                               313 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 5                                               310 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 7                                               308 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 10                                             308 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 6                                               302 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 4                                               298 Kč/m² pronajímané plochy
 • Praha 9                                               284 Kč/m² pronajímané plochy
Číst dále

Co musí obsahovat leasingová smlouva?

Leasingová smlouva se sepisuje mezi leasingovou společností a mezi klientem – nájemcem. Musí obsahovat následující záležitosti:
·         Identifikační údaje jak nájemce, tak i pronajímatele (leasingové společnosti), tzn. jméno a příjmení fyzické osoby, její bydliště, DIČ, a název a adresu sídla organizace
·         Popis leasingované věci (automobilu, stroje a zařízení, mechanismu, vybavení atd.)
ozubená kola
·         Cenu leasingované věci
·         Výši leasingových splátek
·         Kupní cenu věci v případě řádného ukončení leasingové smlouvy
·         Popis první vyšší splátky, případně zálohy na nájemné nebo na kupní cenu věci
·         Datum nabytí účinnosti smlouvy a datum splatnosti
·         Datum předání zapůjčené věci
·         Datum řádného ukončení smlouvy
·         Splátkový kalendář
·         Způsob úhrady pojistného na danou věc
·         Způsob řešení oprav, údržby, užívání věci, vlastnická práva v průběhu trvání leasingu
leasing na spz
·         Případná penále za zpoždění úhrady splátek, smluvní pokutu v případě porušení závazků
Mezi leasingovou společností a výrobcem nebo dodavatelem předmětné věci se uzavírá tzv. kupní smlouva. Jsou v ní zakotveny podmínky mezi těmito dvěma smluvními stranami. Výrobek je uveden do provozu nebo předáván přímo dodavatelem a o jeho převzetí nájemcem se sepisuje předávací protokol. Tím se stává leasing platný a okamžikem uvedení zařízení do provozu se samotný leasing zahajuje.

Co je to zpětný leasing?

To je poměrně běžný způsob leasingu, zpravidla uskutečňovaný společnostmi, které tím řeší daňová zvýhodnění, nebo nedostatek finančních prostředků. Funguje to tak, že leasingová společnost výrobek (předmět leasingu) od nájemce odkoupí za přiměřený obnos dohodnutý předem. V praxi to probíhá tak, že můžete např. svůj automobil leasingové společnosti prodat, získáte za něj určitý obnos a společnost vám jej vzápětí pronajme k užívání. Většinou se jedná o osobní vozy, výrobní stroje a zařízení, různé technické prostředky apod.

Číst dále

Květiny pro smuteční obřad

Zahradníci a majitelé květinářství, nebo firmy, které květiny rozváží, např. rozvoz kytek Praha, se většinou setkávají s lidmi, kteří svou radost dávají otevřeně najevo, a objednávají nejrůznější květinové variace pro slavnostní příležitosti. Těmi jsou oslavy svátků, narozenin, Mezinárodního dne žen, Svatého Valentýna, Dne matek, svatební obřady, výročí svatby, zasnoubení, nebo narození potomka. Lidský život je však vázán na přirozený cyklus a je pro nás někdy velmi těžké smířit se s tím, že člověk stárne a přichází smrt.

květináč

Ztráta blízkého člověka je pro každého z nás bolestnou událostí a tu pomáhají zmírnit i květiny. Pokud zvažujete nad tím, jakou z nich přinést do obřadní síně na poslední rozloučení, můžete se inspirovat třeba tím, jaké květy měl nebožtík v oblibě. Pokud si nejste jistí, nic nemůžete pokazit např. liliemi, gerberami a růžemi. Lilie a gerbery jsou květy přátelství, rudé a růžové růže vyjadřují opravdový soucit a bezpodmínečnou lásku.

Tmavší barvy pro muže, bílé květy pro mladé zesnulé

Pro muže se zpravidla volí tmavší tóny barev, např. rudá, temně fialová, sytě oranžová, nebo žlutá. Univerzální barvou jsou zelené a bílé květy, ty lze spolu s červenou barvou darovat i zemřelým ženám. Světlé barvy, zvláště pak bílá, se hodí především pro mladé, předčasně zesnulé osoby.

Právě na květinových svazcích pro naše nejbližší, se kterými se loučíme naposledy, bychom neměli šetřit, pochopitelně není třeba honosit se přehnanými obřími věnci a pugéty, jde o upřímné a důstojné rozloučení. Pokud volíme jednodušší kytice z jednoho druhu, měli bychom dbát na jejich sudý počet.

pohřeb

Obvyklou formou květinového rozloučení s našimi blízkými jsou smuteční věnce, stále častěji se však setkáváme s upřímnějším aranžmá, a tím jsou vypichované kytice. Nařezané květy se zapichují do pěnové hmoty a vzniklý svazek má tvar trojúhelníka, aby jej bylo možno postavit na podložku a opřít. Vzdálenější příbuzní a přátelé zesnulé osoby mohou zvolit skromnější způsob, např. kytici na rakev, nebo levnější variantu květiny do ruky.

Číst dále