Archiv rubriky: Finance

Dluhopisy mohou být rozděleny podle různých kritérií

Státní dluhopis

Jak už napovídá samotný název, tyto dluhopisy vydává stát, tedy např. Česká republika. Vydavatelem je v tomto případě Ministerstvo financí. O emisi státních dluhopisů se stará Česká národní banka prostřednictvím tzv. holandské aukce. Banka také pak zajišťuje vyplácení úroků. Státní dluhopisy jsou nejméně rizikové cenné papíry, záleží ovšem na tom, o jaký stát se jedná. Některé státy vnímají investoři jako více rizikové a tím pádem se snaží zdejší státní dluhopisy investory nalákat vyšší úrokovou sazbou. Stát pak investice do dluhopisů (tedy zapůjčené finance) používá k pokrytí státního dluhu, nebo např. k výstavbě a rekonstrukci infrastruktury.
bankovky v gumičce

Bankovní dluhopis

Vydává je pochopitelně vždy banka a jedná se o jakýsi typ korporátního, neboli podnikového dluhopisu. Ten je ale definován poněkud odlišnými právními a finančními hledisky.

Podnikový dluhopis (korporátní)

Vydavatelem je zpravidla seskupení podniků, tzv. obchodní korporace. Takové dluhopisy jsou vydávány kvůli zajištění financování podnikatelské činnosti, která může být ovšem různého charakteru. Ať už je to rozšíření výroby, modernizace vybavení firem a strojového parku, nebo třeba i  odvrácení bankrotu. Podle velikosti úroků se zpravidla pozná míra rizika těchto dluhopisů, která bývá někdy velmi nízká, někdy naopak značná.
cizí finance

Komunální dluhopis

Někdy se také nazývá municipální. Vydavatelem je vždy územně správní celek, který jej vydává se souhlasem Ministerstva financí. Vydávají je tedy kraje, okresy, nebo obce a města. Dluhopisy municipální jsou zpravidla zajištěny tak, že se úroky vyplácí z daní a v některých případech z různých akcí pořádaných daným subjektem, např. z kulturních a sportovních akcí, z dálničního mýtného, atd. Komunální dluhopisy patří k těm nejméně rizikovým.

Číst dále

Jaké známe druhy cenných papírů?

Cenné papíry jsou listiny, které v sobě zahrnují tzv. soukromé právo, na něž přistupují vždy obě strany. Jsou vydávány různými subjekty, mohou jimi být fyzické nebo právnické osoby, případně stát. Vydavatel cenných papírů se nazývá emitent. S cenným papírem je také vždy spojena hodnota majetku, případně majetkový prospěch, přitom aktuální hodnota cenného papíru v závislosti na čase může být různá. Cenné papíry se vydávají v mnoha podobách.
finanční půjčka
Cenný papír se v České republice stanoví na základě § 514 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Zákon definuje svázání cenného papíru s uplatněním soukromého práva, ale již nestanoví, jakou podobu má cenný papír mít, resp. mohou se vydávat i tzv. inominátní cenné papíry vůči jinému právu. Minimálně se však musí uvádět odkaz na právo, které je s cenným papírem svázáno. Cenný papír také musí mít potřebné údaje o jeho vydavateli (emitentovi).

Podoby cenných papírů, které stanoví zákon, se týkají těchto druhů:

·         Podílových listů
·         Dluhopisů
·         Investičních kupónů
·         Akcií
·         Zatímních listů
·         Kupónů
·         Směnek
·         Opčních listů
·         Šeků
·         Skladištních a náložných listů
·         Zemědělských skladních listů
pět bankovek

Zaknihované cenné papíry nebo listiny

Bankovky jsou svým způsobem také cenné papíry, ty ale právní řád nedefinuje jako druh směnek, ale jedná se o samostatný právní subjekt.
V některých zemích, např. v Německu, je cenných papírů mnohem více druhů, jsou to i cenné papíry na majitele, mezi nimi i tzv. kleine Inhaberpapiere, což jsou kupříkladu kolky, telefonní karty, dálniční známky, poštovní známky, vstupenky apod.
V České republice známe cenné papíry buď ve formě tzv. zaknihované podoby, což je pouhý záznam v evidenci např. podílových listů, akcií a dluhopisů, a evidence se provádí v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s.
Častější variantou cenných papírů je ovšem podoba listiny, většinou na papíře. Listiny se mohou vztahovat i na více akcií najednou jako tzv. hromadné listiny, a podoba papíru může být opravdu různá. Paradoxní je, že cenný papír si můžete nechat vytisknout třeba na toaletní papír, a může být platný.

Číst dále

Volba, které nebudete muset litovat

Půjčit si peníze není zrovna jednoduché, zvláště pokud potřebujete nějaký větší obnos. Měli byste tedy popřemýšlet nad tím, jaké jsou Vaše možnosti, a na co všechno se můžete spolehnout. V dnešní době je tu pro Vás možností poměrně hodně, problém je ovšem takový, že nic není jen tak. Pokud se tedy nechcete obracet na banky, protože Vám vadí jejich přísné kontroly nebo máte obavy z toho, že budete odmítnuti, tak si můžete být jistí tím, že tu jsou i jiné možnosti, které by Vás mohly zaujmout.

bankovní karty

V dnešní době se na trhu nachází mnoho nebankovních společností, které Vám mohou nabídnout peníze, které zrovna potřebujete, na to se spolehněte. Uvidíte, že si přijdete na své a budete s takovým řešením nadmíru spokojeni, to je jistota.

Získání hypotéky nemusí být náročné

Díky nebankovním společnostem může být získání hypotéky i pro Vás velice snadné, rychlé a bezproblémové, navíc si nemusíte vůbec dělat starosti s tím, že jste byli na jiných místech odmítnuti, to je jistota. Využijte tedy toho, co tu pro Vás je, a můžete si být naprosto jistí tím, že si přijdete na své a nebudete muset ničeho litovat.
Nebankovní hypotéky http://nebankovnihypoteky.net/jsou tu pro každého, kdo by o ně mohl mít zájem. Jejich získání je podstatně jednodušší, než tomu bývá třeba u hypoték bankovních, protože není všechno tak dopodrobna kontrolováno. Navíc se můžete vyhnout různým starostem a problémům, které by Vás jinak mohly trápit.

stolní kalkulačka

Získání nebankovní hypotéky je navíc mnohem jednodušší, získají ji i jedinci, kteří byli na jiných místech odmítnuti, na to se můžete spolehnout. Využijte tedy toho, co tu pro Vás je a přesvědčte se o tom, že získání půjčky nemusí být náročné.
Pokud chcete takovou půjčku, která pro Vás bude ideální, tak se rozhodně vyplatí vsadit na věřitele, který Vám takové řešení dokáže bez problémů nabídnout. Díky tomu budete zaručeně velice spokojeni.

Číst dále